kitagawa 上海北川铁社贸易有限公司

Language

Robot hand

密封套件适用表

(维修用部品)

  • 密封套件材料为丁腈橡胶(NBR)。

密封套件

2爪型
机械卡爪型号 密封套件
2爪型
NTS 206 NTS206-P
208 NTS208-P
210 NTS210-P
212 NTS212-P
216 NTS216-P
220 NTS220-P
230-M NTS230-P
230H-M NTS230-P
NPGT 08(S) NPGT08-P
10(S) NPGT10-P
12(S) NPGT12-P
16(S) NPGT16-P
NPL 216 NPL216-P
216S NPL216S-P


3爪型
机械卡爪型号 密封套件
3爪型 NTS 307 NTS307-P
309 NTS309-P
311 NTS311-P
313 NTS313-P
317 NTS317-P
NPG 306 NPG306-P
308 NPG308-P
310 NPG310-P
NTB 309 NTB309-P
311 NTB311-P
313 NTB313-P
317 NTB317-P快速换爪型
机械卡爪型号 密封套件
快速换爪型 QGB 06 QGB06-P
08 QGB08-P
QGBL 06 QGBL06-P机床附件快速预览

PAGE TOP