kitagawa 上海北川铁社贸易有限公司

Language

Robot hand

密封套件适用表

(维修用部品)

  • 密封套件材料为丁腈橡胶(NBR)。
  • 如需要氟化密封圈,请联系我们。

密封套件

2爪型
机械卡爪型号 密封套件
2爪型
NTS 206 NTS206-P
208 NTS208-P
210 NTS210-P
212 NTS212-P
216 NTS216-P
220 NTS220-P
NPGT 08 NPGT08-P
10 NPGT10-P
12 NPGT12-P
16 NPGT16-P
KTS 205 KTS205K
206 KTS206K
208 KTS208K
210 KTS210K
212 KTS212K
216 KTS216K
KPG 205 KPG205K
206 KPG206K
208 KPG208K
210 KPG210K
212 KPG212K
216 KPG216K
220 KPG220K
230 KPG230K
KPGT 208 KPGT208K
210 KPGT210K
212 KPGT212K
216 KPGT216K
220 KPGT220K
230 KPGT230K
KPH 073-2 KPH073-2K
088-2 KPH088-2K
108-2 KPH108-2K
133-2 KPH133-2K


3爪型
机械卡爪型号 密封套件
3爪型 NTS 307 NTS307-P
309 NTS309-P
311 NTS311-P
313 NTS313-P
317 NTS317-P
NPG 310 NPG310-P
NTB 309 NTB309-P
311 NTB311-P
313 NTB313-P
KTS 306 KTS306K
307 KTS307K
309 KTS309K
311 KTS311K
313 KTS313K
317 KTS317K
KPG 306 KPG306K
307 KPG307K
309 KPG309K
311 KPG311K
313 KPG313K
317 KPG317K
322 KPG322K
330 KPG330K
KPGB 309 KPGB309K
311 KPGB311K
313 KPGB313K
KPH 083-3 KPH083-3K
098-3 KPH098-3K
118-3 KPH118-3K
148-3

KPH148-3K快速换爪型
机械卡爪型号 密封套件
快速换爪型 QGB 06 NTS307-P
08 NTS309-P
QGBL 06 NTS307-P快换型
机械卡爪型号 密封套件
快换型 KOG 510-75 KOG510-75K
530-75 KOG530-75K
550-75 KOG550-75K
565-75 KOG565-75K
570-85 KOG570-85K
575-80 KOG575-80K
KOG 16A KOG16AK
20A KOG20AK
25A KOG25AK
32A KOG32AK
40A KOG40AK
50A KOG50AK
63A KOG63AK
80A KOG80AK
KOG 530-3 KOG530-3K
550-3 KOG550-3K
570-3 KOG570-3K

机床附件快速预览

PAGE TOP